VT-06

VT-06

ประวัติความเป็นมาของเครื่องวัดความหนืด(Viscotester) ยี่ห้อ Rion

ปี ค.ศ.1957: มีการพัฒนาเครื่องวัดความหนืดโดยใช้หลักการสั่นสะเทือนรุ่นแรก คือรุ่น V-1201

ปี ค.ศ.1960: ได้มีรุ่น V-1207 ได้ถูกพัฒนาต่อมาและนำออกสู่ท้องตลาด
เครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่องที่ใช้ rotor จุ่มลงในของเหลวและมีการกวนตัวอย่าง ซึ่งค่าแรงต้านทานความหนืด (ค่า torque) ของของเหลวที่วัดที่กระทำกับ rotor จะถูกวัดออกมาเป็นค่าความหนืด และค่าการวัดซ้ำที่ได้ (reproducibility) ก็ได้ผลดีเยี่ยม การใช้งานก็ง่าย แต่โครงสร้างของเครื่องที่มีการผลิตที่ซับซ้อนจึงทำให้เครื่องมีราคาสูง

ปี ค.ศ.1965: ได้มีการพัฒนา เครื่องรุ่น VT-01 สำหรับค่าความหนืดทั่วไป และ รุ่น VT-02 สำหรับช่วงความหนืดที่มีค่าสูง
และได้มีการปรับปรุงเครื่อง รุ่น VT-1207 ไปด้วย ทำให้เครื่องรุ่นนี้มีราคาถูกลง และยังคงรักษาข้อดีของเครื่องไว้ได้ เช่น ค่าความถูกต้อง(accuracy) สูง, มีความเสถียร และมีค่าการวัดซ้ำที่ดี (reproducibility) ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สามารถนำไปวัดในสถานที่ต่างๆ ได้สะดวก และง่ายต่อการวัดค่า

ต่อมาได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงได้มีการพัฒนา รุ่น VT-03/VT-04 และรุ่น VT-03F/04F.ด้วย

ปี ค.ศ.2013: ได้มีการพัฒนา รุ่น VT-06 ซึ่งมีหน้าจอเป็นแบบ LCD ซึ่งเป็นรุ่นที่มีการจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน

VT-06

VT-06

เครื่องรุ่น VT-06 ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ทางด้านปิโตรเคมี, สี, และกาว รวมถึงทางด้านอาหารด้วย
ช่วงของค่าความหนืดที่วัดได้สามารถวัดได้ค่อนข้างกว้างครอบคลุมกับงานต่างๆ เช่น น้ำมันเกียร์ที่ใช้ในเครื่องจักรก่อสร้าง และสามารถทำการวัดได้อย่างง่าย โดยการจุ่มหัว rotor ลงในของเหลว ในขณะที่ rotor หมุนจะเกิดแรงต้านทานขึ้น ซึ่งก็คือค่าความหนืด (ค่า torque) ที่สามารถอ่านค่าได้โดยตรงนั่นเอง
 • ด้วยตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ทำให้พกพาง่าย และใช้งานได้ง่ายด้วยการวัดได้ด้วยมือเดียว
 • สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่, แบบชาร์จ หรือแหล่งจ่ายไฟ (AC adapter) ได้
 • หน่วยที่วัดเป็นหน่วยสำหรับวัดค่าความหนืดโดยตรง คือ หน่วย decipascal-seconds (SI units)
 • มีขาตั้งเฉพาะสำหรับการวัดซึ่งเป็น option ในการใช้งาน

Specifications

details
มาตรฐานของเครื่องมือ CE marking, WEEE Directive, Chinese RoHS
ช่วงการวัด (ขึ้นอยู่กับถ้วยตัวอย่างที่ใช้ตามด้านล่าง, ปริมาณของเหลวที่วัด)
No. 3 rotor: 0.3 dPa•s to 13 dPa•s (resolution: 0.1)
No. 1 rotor: 3 dPa•s to 150 dPa•s (resolution: 1)
No. 2 rotor: 100 dPa•s to 4000 dPa•s (resolution: 10)
ปริมาณสารตัวอย่างในการวัด
No. 1 and No. 2 rotor Approx. 350 mL (ด้วยบีกเกอร์ JIS 300 มิลลิลิตร)
No. 3 rotor Approx. 150 mL (ด้วยถ้วยเบอร์ 3)
ระยะห่างระหว่าง rotor และก้นถ้วย: ประมาณ 15 มม.

ความถูกต้องและความแม่นยำในการวัด ±10% ±1 ของค่าที่แสดง
ความแม่นยำ ±5%
* *สอบเทียบตามมาตรฐาน JIS Z 8809:2011 standard liquids for calibrating viscometer
* เกิดข้อผิดพลาดในการปัดเศษอันเป็นผลมาจากความละเอียด
ความเร็วในการหมุน 62.5 รอบ/นาที
เวลาสุงสุดในการวัดอย่างต่อเนื่อง 100 วินาที
หน้าจอแสดงค่า หน้าจอแสดงค่าที่วัดได้ค้างไว้
Backlight function สามารถปิดเครื่องอัตโนมัติได้นานสูงสุด 60 s
(เมื่อไม่ได้ใช้ rotor และใช้แบตเตอรื่)

Function การปิดใช้งานอัตโนมัติ (เมื่อใม่ได้เสียบปลั๊กไฟ) หาก rotor ไม่หมุน และไม่มีการใช้งานนาน 5 นาที เครื่องจะปิดอัตโนมัติ
Function ประวัติการใช้งาน แสดงค่าหมายเลข rotor ที่ใช้งานล่าสุด
สภาพแวดล้อมสำหรับการใช้งาน 5°C to 35°C, 10% to 90%RH (ไม่มีการควบแน่น)
ไฟฟ้าที่ใช้ แบตเตอรี่, แบตเตอรี่แบบชาร์ต หรือแหล่งจ่ายไฟ VA-06J (5 V to 7 V: rated voltage 6 V)
การใช้กระแสไฟ ประมาณ 250 mA (ที่ค่าtorque สูงสุด)
การตรวจสอบแรงดันแบตเตอรี่ แสดงสถานะแบตเตอรี่ (4 ระดับ)
ขนาดเครื่องมือ 175 มม. (ส) × 77 มม. (ก) × 45 มม. (ล) (maximum)
175 มม. (ส) × 77 มม. (ก) × 40 มม. (ล)
(ไม่รวมส่วนประกอบที่ต่อเพิ่ม)
น้ำหนักเครื่องมือ ประมาณ. 260 ก. (ไม่รวมแบตเตอรี่)

อุปกรณ์เสริมที่มากับเครื่อง
No. 1 rotor (ประมาณ 24 มม. x 53 มม. x 166 มม.) SUS304 จำนวน 1 อัน
No. 2 rotor (ประมาณ 15 มม. x 1 มม. x 113 มม.) SUS304 จำนวน 1 อัน
No. 3 rotor (ประมาณ 45 มม. x 47 มม. x 160 มม.) SUS304 จำนวน 1 อัน
No. 3 Cup (ประมาณ 52.6 มม. x 75 มม.) SUS304 จำนวน 1 อัน
Rotor extension (in a tube) (900 mm; 300 mm × 3) SUS304 จำนวน 1 อัน
แบตเตอร์รี่ IEC R6 (ขนาด AA) จำนวน 4 ก้อน
คู่มือการใช้งาน จำนวน 1 เล่ม
คู่มือการวัดความหนืด จำนวน 1 เล่ม
ใบรับรองการตรวจสอบ จำนวน 1 ใบ
อุปกรณ์เพิ่มเติม
แหล่งจ่ายไฟ VA-05J
ขาตั้ง VA-04

VT-06

Controls and Functions

details
VT-06

VT-06

VT-06

Technical Documents

details
ก้านต่อของ rotor
มีก้านต่อของ rotor ซึ่งสามารถพับได้ ประกอบด้วย แท่งยาวขนาด 30 ซม. จำนวน 3 ท่อน เชื่อมต่อกันด้วยวงแหวนเล็กๆ ซึ่งรวมความยาวทั้งหมดจะมีขนาด 90 ซม. ซึ่งเมื่อต้องการก้านต่อ 30 ซม. หรือ 60 ซม. ก็ได้ โดยการถอดวงแหวนออกด้วยคีม และสามารถใส่กลับมาได้ใหม่ ปิดวงแหวนให้สนิทเพื่อป้องกันส่วนต่างๆ หลุดออกจากกันระหว่างการใช้งาน
หมุนก้านต่อเข้ากับตัวเครื่อง และต่ออีกด้านหนึ่งของก้านเข้ากับ rotor การหมุนใช้งานจะต้องหมุนให้เป็นด้านทวนเข็มนาฬิกาเพื่อหมุนชิ้นส่วนต่อเข้าด้วยกัน
เมื่อวัดของเหลวที่มีความหนืดสูง รอยต่อจะมีลักษณะดังที่แสดงในภาพประกอบ แต่จะไม่มีผลต่อการวัด
ก้านต่อ rotor ทำจากสแตนเลส
VT-06
VT-06 การต่อ Rotor
 • หากไม่ทราบความหนืดของของเหลวตัวอย่าง ให้ทำการวัดโดยใช้ rotors ตามลำดับด้งนี้ No. 2 rotor, No. 1 rotor และ No. 3 rotor
 • การหมุนต่อ rotor ให้หมุนด้านทวนเข็มนาฬิกา
 • ตรวจสอบว่ายางสีน้ำเงินของแกนยึด rotor ติดตั้งอย่างถูกต้องและไม่สัมผัสกับตัวเครื่อง มิฉะนั้น การวัดจะไม่ถูกต้อง
 • ในการถอด rotor ให้ใช้นิ้วมือจับส่วนยางสีน้ำเงินของแกนยึด rotor และหมุนด้านตามเข็มนาฬิกา

วิธีการวัด

details
 1. ให้ถือเครื่องด้วยมือข้างเดียว หรือยึดเข้ากับขาตั้ง (VA-04) ใช้มาตรวัดระดับบนตัวเครื่องเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องอยู่ในแนวนอนโดยประมาณ
 2. วาง rotor ไว้ตรงกลางถ้วยหรือบีกเกอร์ แล้วเติมตัวอย่างของเหลวลงไปประมาณกึ่งกลางของเครื่องหมายที่ rotor.
 3. กดปุ่มเปิด / ปิดค้างไว้จนกว่าเครืองจะเปิด (อย่างน้อย 1 วินาที)
 4. ใช้ปุ่มตัวเลือก rotor เพื่อเลือกหมายเลข rotor ที่ถูกต้อง
 5. กดปุ่ม START
  คำว่า “RUN” จะปรากฏบนจอแสดงผล และ rotor จะเริ่มหมุน ถือเครื่องให้นิ่งให้ค่าที่วัดได้คงที่ เมื่อได้ค่าคงที่แล้ว ให้กดปุ่ม START อีกครั้ง rotor จะหยุดหมุน และค่าการวัดจะยังค้างอยู่บนหน้าจอเพื่อให้อ่านค่าได้ง่าย
 6. เมื่อการวัดเสร็จสิ้น ให้กดปุ่มเปิด / ปิดค้างไว้จนกว่าเครื่องจะปิด (อย่างน้อย 1 วินาที)
VT-06
* About power swing When the rotor starts to turn, temporary overload may cause a socalled power swing condition where the rotor cannot turn properly. In such a case, the indication “FAIL” is shown on the display, the rotor is stopped, and then started up again.

PDF DOWNLOAD