ตรวจวัดและประเมินความสั่นสะเทือนโดยใช้ piezoelectric accelerometer หรือ servo accelerometer รุ่น LS-10C

* สามารถแสดงและเปลี่ยน เพื่อแสดงค่า rms, equivalent peak, และ equivalent peak-to-peak พร้อมแสดงค่าสูงสุด

* สามารถเชื่อมต่อกับหัววัดการสั่นสะเทือน (accelerometers) ชนิดต่างๆรองรับการตรวจวัดการสั่นสะเทือนได้หลากหลาย

* มีฟังก์ชั่น comparator เพื่อการประเมินระดับ output

PDF DOWNLOAD