การตรวจวัด 3 รูปแบบ: ความเร่ง (acceleration), ความเร็ว (velocity) และการกระจัด
(displacement) สามารถบันทึกข้อมูลภายในตัวเครื่องได้สูงสุด 1000 ข้อมูล

เครื่องวัดความสั่นสะเทือนสำหรับงานทั่วไป VM-82A ออกแบบมาเพื่อการบำรุงรักษาและตรวจสอบเครื่องจักรอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะเครื่องจักหมุน

สามารถวัดความเร่ง ความเร็ว และการกระจัด ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ช่วงความถี่ที่เหมาะสมทำให้สามารถประเมินการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรได้อย่างครอบคลุมและแม่นยำ

PDF DOWNLOAD