สำหรับสอบเทียบหัววัดความสั่นสะเทือนและเครื่องวัดความสั่นสะเทือนในภาคนาม

ความเร่ง (Acceleration): 10 m/s^2 (RMS),
ความเร็ว (Velocity): 10 mm/s (RMS),
การกระจัด (Displacement): 10 micro/m (RMS),
ความถี่ (Frequency): 159.2 Hz

PDF DOWNLOAD