การสร้างระบบการตรวจวัดที่ยืดหยุ่น ที่สามารถตรวจวัด เสียงและสั่นสะเทือนพร้อมกันได้

* UV-15 และ UN-14 (เครื่องตรวจวัดเสียงแบบติดตั้ง) สามารถเชื่อมต่อเป็นระบบเดียวกันได้สูงสุด 16 เครื่อง
* หน้าจอแสดงพารามิเตอร์ค่าการตรวจวัดและกราฟแท่ง
* สามารถติดตั้งในตู้แร็คสำหรับติดตั้งบนพื้นโรงงานหรือในห้องปฏิบัติการ (option)

PDF DOWNLOAD