ไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมในการตอบสนองความถี่ มีความเสถียรและอื่นๆ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับใช้งานตรวจวัดเป็นหลัก

PDF DOWNLOAD