สามารถใช้งานทั้งฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ FFT และ octave, 1/3 octave และ 1/12 octave band analysis

* รองรับได้สูงสุด 4 channels (ขนาดกะทัดรัด)
* ซอฟแวร์มาตรฐานพร้อมกับตัวเครื่อง (sensor และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลเป็น option)

PDF DOWNLOAD