การควบคุมเสียงในสภาพแวดล้อมที่คงที่และเงียบสำหรับการตรวจวัด

* เหมาะสำหรับใช้ในการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือที่มีความแม่นยำขนาดเล็ก
* การสะท้อนของผนังถูกลดทอนเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจวัด
* วัสดุดูดซับรูปลิ่ม ให้ประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงสูง
* มีขนาดในรูปแบบมาตรฐาน Type L หรือ H พร้อมฉนวนกันเสียงและคุณสมบัติการดูดซับเสียงที่สูงขึ้น

PDF DOWNLOAD