หัววัดความสั่นสะเทือน "PV-Series" ของ Rion มีหลากหลายประเภท เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เลือกแบบที่เหมาะสมกับการวัด ตัวอย่างเช่น ชนิดที่มีน้ำหนักเบา (0.7g) ชนิด high-output, ชนิดที่มีความไวสูง (high-sensitivity), ชนิดทนอุณหภูมิสูง (high-temperature), ชนิด 3 แกน, ชนิดที่มีตัวขยายสัญญาณ (amplifier built-in) และ อื่นๆ

PDF DOWNLOAD