"เครื่องวัดระดับเสียง Class 1 สำหรับตรวจวัดเสียงที่ความถี่ต่ำ (ตั้งแต่ 1 Hz ถึง 20,000 Hz )

* มีหน้าจอสี LCD ขนาดใหญ่ (ขนาด 3 นิ้ว)
* ไม่จำเป็นต้องใช้คู่มือ (มีฟังก์ชั่นการช่วยเหลือ)
* ตัวเครื่องสามารถป้องกันฝุ่นละอองและน้ำตามมาตรฐาน IP54 (ยกเว้นหัวไมโครโฟน)
* สามารถใช้งานกับแบตเตอร์รี่ประจุไฟใหม่ได้ (หรือแบตเตอรี่อัลคาไลน์แบบแห้ง)
* รองรับการตรวจวัดระยะยาว สูงถึง 1 เดือน
* Option: โปรแกรมแยกความถี่ Octave, 1/3 octave real-time analysis (NX-62RT), โปรแกรมวิเคราะห์ FFT (NX-42FT), และ ซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูล (AS-60/AS-60RT)."

Application Examples

Low Frequency Noise Measurement
Wind Turbine Noise

PDF DOWNLOAD