ใช้งานง่าย
เครื่องวัดระดับเสียง Rion รุ่น NL-52 / NL-42 ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่สำหรับกระบวนการตรวจวัด

* มีหน้าจอสี LCD ขนาดใหญ่ (ขนาด 3 นิ้ว)
* ไม่จำเป็นต้องใช้คู่มือ (มีฟังก์ชั่นการช่วยเหลือ)
* ตัวเครื่องสามารถป้องกันฝุ่นละอองและน้ำตามมาตรฐาน IP54 (ยกเว้นหัวไมโครโฟน)
* สามารถใช้งานกับแบตเตอร์รี่ประจุไฟใหม่ได้ (หรือแบตเตอรี่อัลคาไลน์แบบแห้ง)
* รองรับการตรวจวัดระยะยาว สูงถึง 1 เดือน
* มีฟังก์ชั่นการใช้งานหลากหลาย สามารถเพิ่มให้กับตัวเครื่องได้


Application Examples

Environmental Noise
Noise from Factory
Construction Site
Working Environment

PDF DOWNLOAD