ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา

* ช่วงการตรวจวัดกว้าง ตั้งแต่ 30 dB ถึง 130 dB โดยไม่ต้องเปลี่ยนช่วง
* ใช้งานง่าย ในการตรวจวัด Lp, Leq, Lmax, LE และ Lcpeak
* ช่วงความถี่ ตั้งแต่ 20 Hz ถึง 8 kHz
* มี Frequency weighting A และ C

PDF DOWNLOAD