แหล่งกำเนิดเสียงมาตรฐานสร้างความดันเสียงคงที่ 144 dB ที่ 250 Hz

PDF DOWNLOAD