โปรแกรมที่ครอบคลุมการตรวจวัดเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อม (รวมถึงการจัดการข้อมูล octave และ 1/3 octave)

เพิ่มการรับรองสำหรับการจัดการข้อมูลวิเคราะห์ความถี่ไปยัง AS-60