RION Official Website
ผลิตภัณฑ์

เครื่องวัดความหนืด

VT-06 | เครื่องวัดความหนืด

VT-06 ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต เช่น ปิโตรเคมี, สี, กาว และรวมถึงอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น การตรวจวัดความหนืดครอบคลุมการใช้งานหลากหลาย เช่น น้ำมันเกียร์ที่ใช้ในเครื่องจักรก่อสร้าง
การวัดทำได้โดยการจุ่มโรเตอร์ลงในของเหลวสามารถวัดความต้านทานจากการเคลื่อนที่ของโรเตอร์ที่เกิดจากความหนืด (แรงบิด) ถูกวัดเพื่อให้ได้ค่าที่อ่านได้โดยตรง

PAGETOP
สงวนลิขสิทธิ์ RION Co.,Ltd.