RION Official Website
ผลิตภัณฑ์

เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน

VA-12 | เครื่องวิเคราะห์การสั่นสะเทือน

เครื่องวิเคราะห์การสั่นสะเทือนแบบพกพาที่มาพร้อมกับการวิเคราะห์ FFT สำหรับการวินิจฉัยอุปกรณ์และการตรวจวัดในสถานที่

* โหมดเครื่องวัดสั่นสะเทือน: สามารถตรวจวัด ความเร่ง (Acceleration), ความเร็ว (Velocity), การกระจัด (Displacement, และ acceleration crest ได้
* โหมดวิเคราะห์ FFT: วิเคราะห์ความถี่แบบ real-time ที่ความถี่ 20 kHz 3,200 เส้นสเปกตรัมและการประมวลผล Envelope
* ข้อมูล Waveform จะถูกบันทึกลงใน SD Card สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม
* Option: โปรแกรมวิเคราะห์ Waveform

VM-82A | เครื่องวัดความสั่นสะเทือนสำหรับงานทั่วไป

การตรวจวัด 3 รูปแบบ: ความเร่ง (acceleration), ความเร็ว (velocity) และการกระจัด
(displacement) สามารถบันทึกข้อมูลภายในตัวเครื่องได้สูงสุด 1000 ข้อมูล

เครื่องวัดความสั่นสะเทือนสำหรับงานทั่วไป VM-82A ออกแบบมาเพื่อการบำรุงรักษาและตรวจสอบเครื่องจักรอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะเครื่องจักหมุน

สามารถวัดความเร่ง ความเร็ว และการกระจัด ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ช่วงความถี่ที่เหมาะสมทำให้สามารถประเมินการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรได้อย่างครอบคลุมและแม่นยำ

VM-63C | เครื่องวัดความสั่นสะเทือนแบบพกพา (Riovibro)

เครื่องวัดสั่นสะเทือนแบบพกพา พร้อมกับ Accelerometer ภายในตัว

* ออกมาแบบเพื่อใช้งานง่ายและรวดเร็ว
* เหมาะสำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องมืออุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

VM-56 | เครื่องวัดสั่นสะเทือนทางพื้นดิน 3 แกน

การตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (PPV), ค่าความสั่นสะเทือนสะสมเฉลี่ย (VDV), ความถี่โดดเด่น (Dominant Frequency) และ ค่าการกระจัด (Displacement) พร้อมกัน

VM-56 เป็นเครื่องวัดความสั่นสะเทือนภาคพื้นดินที่สามารถคำนวณปริมาณการตรวจวัดที่กำหนดโดย DIN 45669-1, ISO 8041 และ มาตรฐานการตรวจวัดอื่นๆ ในระดับสากล เช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์อื่นๆของ Rion ที่มีคุณลักษณะที่ยอดเยี่ยมทั้งด้านคุณภาพของการผลิตและใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย อาทิเช่น การติดตามการตรวจวัดระยะสั้น ระยะยาว หรือ ผ่านทางออนไลน์

VM-83 | เครื่องวัดความสั่นสะเทือนสำหรับงานทั่วไป

ตรวจวัดและประเมินความสั่นสะเทือนโดยใช้ piezoelectric accelerometer หรือ servo accelerometer รุ่น LS-10C

* สามารถแสดงและเปลี่ยน เพื่อแสดงค่า rms, equivalent peak, และ equivalent peak-to-peak พร้อมแสดงค่าสูงสุด

* สามารถเชื่อมต่อกับหัววัดการสั่นสะเทือน (accelerometers) ชนิดต่างๆรองรับการตรวจวัดการสั่นสะเทือนได้หลากหลาย

* มีฟังก์ชั่น comparator เพื่อการประเมินระดับ output

UV-15 | เครื่องวัดการสั่นสะเทือน

การสร้างระบบการตรวจวัดที่ยืดหยุ่น ที่สามารถตรวจวัด เสียงและสั่นสะเทือนพร้อมกันได้

* UV-15 และ UN-14 (เครื่องตรวจวัดเสียงแบบติดตั้ง) สามารถเชื่อมต่อเป็นระบบเดียวกันได้สูงสุด 16 เครื่อง
* หน้าจอแสดงพารามิเตอร์ค่าการตรวจวัดและกราฟแท่ง
* สามารถติดตั้งในตู้แร็คสำหรับติดตั้งบนพื้นโรงงานหรือในห้องปฏิบัติการ (option)

UV-16 | เครื่องขยายสัญญาณแบบ 2 ช่องสัญญาณ

UV-16 เป็นเครื่องขยายสัญญาณแบบ 2 ช่องสัญญาณที่สามารถเชื่อมต่อกับ piezoelectric accelerometer และหัววัดความสั่นสะเทือนที่มี preamplifier ในตัว

* สามารถกำหนดค่า amplifier charge แบบหลายช่องสัญญาณได้โดยการเชื่อมต่อเข้าด้วยกันสูงสุด 16 เครื่อง (32 ช่องสัญญาณ)
* แหล่งจ่ายไฟฟ้า: AC adapter หรือ ชุดแบตเตอร์ (BP-17) (option)

VM-54 | เครื่องวัดความสั่นสะเทือน 3 แกน

VM-54 ออกแบบมาสำหรับการวัดความสั่นสะเทือนหลากหลายแบบพร้อมกับหัววัดสั่นสะเทือน 3 แกน โปรแกรมการ์ดเพิ่มเติม (VX-54 Series) ที่ช่วยในการวัดสั่นสะเทือนที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์

VM-55 | เครื่องวัดระดับการสั่นสะเทือน

เครื่องวัดระดับการสั่นสะเทือนเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจวัดของประเทศญี่ปุ่นและ JIS C 1510: 1995 และ JIS C 1517: 2014.

คุณสมบัติ
* สามารถตรวจวัด Lv และ Lva พร้อมกันได้
* มีฟังก์ชั่นเพิ่มเติมใน Program cards
* ตรวจวัดได้ 27 ชั่วโมง ด้วยแบตเตอร์รี่ IEC R6 (ขนาดAA)
* ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ (IP54)

PAGETOP
สงวนลิขสิทธิ์ RION Co.,Ltd.