RION Official Website
ผลิตภัณฑ์

เครื่องตรวจวัดระดับเสียง

NL-52 / NL-42 | Sound Level Meter เครื่องวัดระดับเสียง, Class 1 / Class 2

ใช้งานง่าย
เครื่องวัดระดับเสียง Rion รุ่น NL-52 / NL-42 ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่สำหรับกระบวนการตรวจวัด

* มีหน้าจอสี LCD ขนาดใหญ่ (ขนาด 3 นิ้ว)
* ไม่จำเป็นต้องใช้คู่มือ (มีฟังก์ชั่นการช่วยเหลือ)
* ตัวเครื่องสามารถป้องกันฝุ่นละอองและน้ำตามมาตรฐาน IP54 (ยกเว้นหัวไมโครโฟน)
* สามารถใช้งานกับแบตเตอร์รี่ประจุไฟใหม่ได้ (หรือแบตเตอรี่อัลคาไลน์แบบแห้ง)
* รองรับการตรวจวัดระยะยาว สูงถึง 1 เดือน
* มีฟังก์ชั่นการใช้งานหลากหลาย สามารถเพิ่มให้กับตัวเครื่องได้

NL-62 | เครื่องวัดระดับเสียงความถี่เสียงต่ำ (Class 1)

“เครื่องวัดระดับเสียง Class 1 สำหรับตรวจวัดเสียงที่ความถี่ต่ำ (ตั้งแต่ 1 Hz ถึง 20,000 Hz )

* มีหน้าจอสี LCD ขนาดใหญ่ (ขนาด 3 นิ้ว)
* ไม่จำเป็นต้องใช้คู่มือ (มีฟังก์ชั่นการช่วยเหลือ)
* ตัวเครื่องสามารถป้องกันฝุ่นละอองและน้ำตามมาตรฐาน IP54 (ยกเว้นหัวไมโครโฟน)
* สามารถใช้งานกับแบตเตอร์รี่ประจุไฟใหม่ได้ (หรือแบตเตอรี่อัลคาไลน์แบบแห้ง)
* รองรับการตรวจวัดระยะยาว สูงถึง 1 เดือน
* Option: โปรแกรมแยกความถี่ Octave, 1/3 octave real-time analysis (NX-62RT), โปรแกรมวิเคราะห์ FFT (NX-42FT), และ ซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูล (AS-60/AS-60RT).”

NA-28 | เครื่องวัดระดับเสียง, Class 1 (และวิเคราะห์ความถี่ 1/3 แบบ Real-time)

* วิเคราะห์ความถี่ Octave และ 1/3 octave band แบบ real-time
* เครื่องวัดและวิเคราะห์เสียงสูงสุดของ Rion สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง
* Option: โปรแกรมการวัดเสียงในอาคาร (Building acoustic card, NX-28BA), โปรแกรมวิเคราะห์ความถี่ FFT (NX-28FT) และ โปรแกรมบันทึกเสียงของเหตุการณ์ (NX-28WR).

NL-27 | เครื่องวัดระดับเสียง, Class 2

ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา

* ช่วงการตรวจวัดกว้าง ตั้งแต่ 30 dB ถึง 130 dB โดยไม่ต้องเปลี่ยนช่วง
* ใช้งานง่าย ในการตรวจวัด Lp, Leq, Lmax, LE และ Lcpeak
* ช่วงความถี่ ตั้งแต่ 20 Hz ถึง 8 kHz
* มี Frequency weighting A และ C

UN-14 | เครื่องตรวจวัดเสียงแบบติดตั้ง

สร้างระบบการตรวจวัดที่ยืดหยุ่นสำหรับการตรวจวัดเสียงและสั่นสะเทือนพร้อมกัน

* UN-14 และ เครื่องวัดความสั่นสะเทือน (UV-15) สามารถเชื่อมต่อเข้าด้วยกันในระบบการตรวจวัดได้สูงสุด 16 เครื่อง
*ไฟสัญญาณเตือน Backlit และ LED
* สามารถติดตั้งในตู้แร็คสำหรับติดตั้งบนพื้นโรงงานหรือในห้องปฏิบัติการ
* Option: ชุดแบตเตอร์รี่ (BP-17) และ อุปกรณ์เชื่อมต่อ (UV-22)

NA-42 | เครื่องวัดเสียงประสิทธิภาพสูง

สำหรับการวัดเสียงที่มีความแม่นยำสูงหลากหลายประเภท

* รองรับไมโครโฟน หลายรุ่น เช่น UC-53A, UC-52, UC-34P, UC-29, UC-31 พร้อม Preamplifier และสายเคเบิ้ล
* มี Frequency weighting: A, C, และ FLAT
* มี Time weighting: F (Fast), S (Slow), I (Impulse)
* ช่วงความถี่: 1 Hz ถึง 100 kHz (ของตัวเครื่องหลัก)

PAGETOP
สงวนลิขสิทธิ์ RION Co.,Ltd.