RION Official Website
ผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์

AS-70 | โปรแกรมวิเคราะห์ waveform

โปรแกรมวิเคราะห์ waveform ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่

โปรแกรมวิเคราะห์ waveform รุ่น AS-70 สามารถอ่านข้อมูลจากไฟล์ WAVE และมีฟังก์ชันก์ชั่นที่หลากหลายรวมถึงการแสดงผลรูปแบบกราฟ การประมวลผลระดับ, การวิเคราะห์ ความถี่ (FFT และ Octave) การฟังเสียงย้อนหลัง เป็นต้น

AS-60 | โปรแกรมการจัดการข้อมูลสำหรับการตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม

AS-60 สามารถแสดงผลข้อมูลการตรวจวัดแบบกราฟฟิก, ประมวลผลการคำนวณ และไม่รวมการประมวลเสียง, การสร้างรายงาน, การสั่งออกไฟล์ และการเล่นเสียงจริง

AS-60RT | โปรแกรมการจัดการขอมูลสำหรับการตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม

โปรแกรมที่ครอบคลุมการตรวจวัดเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อม (รวมถึงการจัดการข้อมูล octave และ 1/3 octave)

เพิ่มการรับรองสำหรับการจัดการข้อมูลวิเคราะห์ความถี่ไปยัง AS-60

PAGETOP
สงวนลิขสิทธิ์ RION Co.,Ltd.