RION Official Website
ผลิตภัณฑ์

เครื่องมือสำหรับสอบเทียบ

NC-75 | เครื่องปรับเทียบเสียง

เครื่องปรับเทียบเสียงขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาช่วยให้การตรวจวัดมีความน่าเชื่อถือและแม่นยำ

*ได้รับมาตรฐาน IEC 60942: 2003 Class 1 และ JIS C 1515: 2004 มีใบรับรองการสอบเทียบ JCSS ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพระดับสูง

NC-72A | พิสตันโฟน

แหล่งกำเนิดเสียงมาตรฐานสร้างความดันเสียงคงที่ 144 dB ที่ 250 Hz

VE-10 | เครื่องปรับเทียบความสั่นสะเทือน

สำหรับสอบเทียบหัววัดความสั่นสะเทือนและเครื่องวัดความสั่นสะเทือนในภาคนาม

ความเร่ง (Acceleration): 10 m/s^2 (RMS),
ความเร็ว (Velocity): 10 mm/s (RMS),
การกระจัด (Displacement): 10 micro/m (RMS),
ความถี่ (Frequency): 159.2 Hz

PAGETOP
สงวนลิขสิทธิ์ RION Co.,Ltd.