RION Official Website
ผลิตภัณฑ์

กล่องไร้เสียงสะท้อน, ห้องไร้เสียงสะท้อน, ห้องเก็บเสียง

AR-SERIES | กล่องไร้เสียงสะท้อน (แบบกะทัดรัด)

การควบคุมเสียงในสภาพแวดล้อมที่คงที่และเงียบสำหรับการตรวจวัด

* เหมาะสำหรับใช้ในการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือที่มีความแม่นยำขนาดเล็ก
* การสะท้อนของผนังถูกลดทอนเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจวัด
* วัสดุดูดซับรูปลิ่ม ให้ประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงสูง
* มีขนาดในรูปแบบมาตรฐาน Type L หรือ H พร้อมฉนวนกันเสียงและคุณสมบัติการดูดซับเสียงที่สูงขึ้น

PAGETOP
สงวนลิขสิทธิ์ RION Co.,Ltd.