RION Official Website

About RION

Rion Co.,Ltd.

rionlogo

rionheadofficeสำนักงานใหญ่: โตเกียว, ญี่ปุ่น
วันที่ก่อตั้ง: 21มิถุนายน 2487
ทะเบียน: 2,014.61 ล้านเยน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
ประธานกรรมการ และ ผู้บริหารสูงสุด Kenichi Shimizu
พนักงาน 864 คน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
เว็บไซต์ : http://rion-sv.com/

วิสัยทัศน์

ในการรักษาความปลอดภัยสำหรับทุกคนและทุกสิ่งในสภาพที่ดีที่สุดโดยการจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีด้านเสียงและสั่นสะเทือน

ประวัติ

Rion ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2487 ภายใต้ชื่อ Kobayasi-riken Co., Ltd. เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามผลการวิจัย โดย Kobayashi Institude of Physical Research ซึ่งเป็นมูลนิธิที่อุทิศตนให้กับการศึกษาด้านกายภาพ และเสียง
Rion เริ่มผลิตชิ้นส่วนคริสตัลสำหรับอุปกรณ์เสียงและผลิตภัณฑ์ประยุกต์ของพวกเขาซึ่งเป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศญี่ปุ่น

“หลังจากนั้น Kobayasi-riken ได้เริ่มผลิตและขายเครื่องช่วยฟังครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเครียดสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินและทำให้การสื่อสารด้วยคำพูดของพวกเขาดีขึ้น
เครื่องช่วยฟัง “”Rionet”” ซึ่งเป็นยี่ห้อของเครื่องช่วยฟังของ Rion นั้นเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมและยังคงครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในญี่ปุ่น และยังแพร่กระจายทั่วโลก”

ในปี พ.ศ. 2503 Kobayasi-riken ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “Rion” ซึ่งมีที่มาจาก Ri ของ Rigaku ที่หมายถึง วิทยาศาสตร์ และ On จาก Onkyogaku ที่หมายถึง เสียง

นอกเหนือจากเครื่องช่วยฟังแล้ว Rion ได้จัดจำหน่ายหลากหลายผลิตภัณฑ์ไปยังสายงานต่างๆ เครื่องตรวจการได้ยินที่เป็นต้นฉบับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในงานด้านโสตศอนาสิก เครื่องตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือน ที่เป็นต้องการของหน่วยงานรัฐและอุตสาหกรรมเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและคุณภาพในการผลิต เครื่องนับจำนวนอนุภาคฝุ่นสำหรับการจัดการความสะอาดของสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor), ยา และอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ ไม่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้นรวมถึงระดับสากลด้วย ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการประเมินที่ดีจากลูกค้า

ดั่งที่ได้กล่าวมา Rion ได้พยายามรักษาเทคโนโลยีและท้าทายกับเทคโนโลยีใหม่ๆ Rion มีความภูมิใจในบทบาทในการส่งเสริมสวัสดิการสังคมสำหรับการมีส่วนร่วมกับในชีวิตที่ปลอดภัยและสะดวกสบายและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และจะมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุภารกิจ

ประวัติความเป็นมาของเครื่องตรวจวัดเสียงและสั่นสะเทือนของ Rion

จากกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม, การผลิตที่แม่นยำ, การบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เทคโนโลยีด้านเสียงและสั่นสะเทือนของ Rion ได้ให้การสนับสนุ่นและมีส่วนรว่มในชีวิต อุตสาหกรรมและสั่งคมอย่างต่อเนื่อง

img_main_01

สนับสนุนสังคมด้วยเทคโนโลยีเสียง

img_square_r_01
The first handy type Sound Level Meter manufactured in Japan “N-1101″(1955)

ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2443 ปัญหาเสียงรบกวนที่เกิดมาจากโรงงานอุตสาหกรรม จราจร และ สิ่งปลูกสร้าง กลายเป็นปัญหาร้ายแรงในประเทศญี่ปุ่น
จากเทคโลยีของตัวเองของเครื่องมือเสียง เช่น เซ็นเซอร์ (ไมโครโฟน, หูฟัง, ปิ๊กอัพ ฯลฯ) และ อุปกรณ์ช่วยฟัง ได้มีการร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นกับสถาบัน Kobayashi Institute of Physical Research ทำให้ Rion เริ่มพัฒนาเครื่องตรวจวัดเสียง

ในปี พ.ศ. 2499 ได้มีการเปิดตัวเครื่องตรวจวัดเสียงชนิดพกพาและถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายในงานด้านการป้องกันเสียงรบกวน ด้านสุขอนามัยอุตสาหกรรม เป็นต้น
Rion ได้นำเสนอเทคโนโลยี และเครื่องมือตรวจวัดเสียงที่ยอดเยี่ยม ในการร่วมมือร่วมแรงกับหน่วยงานบริหารและสถานบัน Kobayashi Institute of Physical Research

อุปกรณ์ตรวจวัดเสียงที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาเสียงรบกวน

img_square_r_02
Sound Level Meter as the serialized products “NA-20 series”(1978)

ในขณะที่เศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่นมีการเจริญเติบโตสูง แต่ปัญหามลพิษก็เลวร้ายลงทุกพื้นที่ในญี่ปุ่น ปัญหาเสียงรบกวนซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งปัญหาที่สำคัญที่ต้องได้รับการดูแลและแก้ไข หลังจากมีการบังคับใช้ข้อบังคับและกฏหมายหลายฉบับในญี่ปุ่น เครื่องตรวจวัดเสียง Rion รุ่น NA-09 ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือวัดระดับเสียงเครื่องแรกที่ได้รับมาตรฐาน ถูกต้องตามกฏหมายการตรวจวัด
หลังจากนั้น เครื่องตรวจวัดระดับเสียง Rion ได้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด เช่น ใช้งานง่าย, มีฟังก์ชั่นในการบันทึก, ฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ เป็นต้น
เครื่องวัดเสียงของ Rion รุ่น NA-20 series ซึ่งเปิดตัวในปี พ.ศ. 2521คือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามยุคสมัยด้วยวงจร IC และเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ IEC

เครื่องวัดความสั่นสะเทือนสำหรับมลพิษจากการสั่นสะเทือนด้วยผลจากเทคโนโลยีของ Accelerometer

img_square_r_03
Vibration Level Meter for vibration pollution “VM-14″(1976)

การสั่นสะเทือนเป็นอีกปัญหาหนึ่งสำหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง การสั่นสะเทือนจากโรงงานอุตสาหกรรม และ จากการจารจรบนท้องถนน ได้กลายมาเป็นปัญหาในสังคมและในการตรวจวัดภาคสนามจำเป็นต้องใช้เครื่องวัดความสั่นสะเทือนที่ใช้งานง่าย ดังนั้น Rion ได้พัฒนาเครื่องวัดความสั่นสะเทือน(สำหรับมลพิษจากการสั่นสะเทือน) โดยใช้เทคโนโลยีของ piezoelectric ceramic และ การประมวลสัญญาณ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
เครื่องวัดความสั่นสะเทือนของ Rion รุ่น VM-14 ซึ่งถูกเปิดตัวครั้งแรกในปีพ.ศ. 2519 ได้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายด้วยช่วงไดนามิกที่กว้างและสามารถคงค่าสูงสุดได้ เป็นต้น

ระบุเสียงรบกวนจากเครื่องบินได้อย่างแม่นยำ
ระบบการตรวจวัดเสียงรบกวนจากสนามบินของ Rion ช่วยป้องกันมลพิษจากเสียงรบกวนรอบๆสนามบิน

img_square_r_04
Aircraft Noise Monitoring System

เสียงรบกวนจากเครื่องบินเป็นหนึ่งปัญหามลพิษที่สำคัญในญี่ปุ่น ระบบการตรวจวัดเสียงรบกวนจากเครื่องบินได้ถูกพัฒนาโดย Rion ในปี พ.ศ.2522 หน่วยงานรัฐบาลและ สำนักงานเทศบาลในญี่ปุ่น ต้องพบกับปัญหาเสียงรบกวนของเครื่องบิน ดังนั้นทาง Rion ได้เสนอระบบการตรวจวัดเสียงรบกวนของเครื่องบินให้กับหน่วยงานดังกล่าว ระบบดังกล่าวไม่เพียงแต่ตรวจสอบเสียงรบกวนแต่ยังมีฟังก์ชั่นการตรวจหาทิศทางการบิน
ต่อมาระบบตรวจวัดเสียงรบกวนจากสนามบินได้ถูกพัฒนาเป็นระบบการตรวจวัดแบบออนไลน์ที่เชื่อมต่อระหว่างจุดตรวจวัดต่างๆรอบสนามบิน และโดยรอบสนามสถาบันนานาชาตินาริตะ สนามบินหลายแห่งในญี่ปุ่นและรอบฐานทัพอากาศในญี่ปุ่น

ระบบการตรวจวัดของ Rion ที่สนับสนุนการพัฒนาความเงียบของผลิตภัณฑ์

หลังจากปี พ.ศ. 2518 โรงงานผู้ผลิตต้องการลดระดับเสียงและเสียงรบกวนและฟังก์ชั่นดังกล่าวควรถูกรวมไว้ในผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ปัญหาเสียงเรื่องการรบกวนจากการทำงานและเสียงดังจากท่อไอเสียเป็นหาที่ต้องแก้ไขและผู้ใช้ก็ต้องการความเงียบในยานพาหนะ ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความเงียบเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ในครัวเรือนและในอุตสาหกรรม และเครื่องใช้ภายในสำนักงาน ด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว Rion จึงได้พัฒนาเครื่องตรวจวัดเสียงและสั่นสะเทือน ตัวอย่างเช่น ระบบตรวจวัดเสียงรบกวนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ระบบตรวจวัดเสียงงานด้านสถาปัตยกรรมสำหรับบ้านเรือนและผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างและระบบตรวจวัดกำลังเสียงสำหรับเครื่องใช้ในครัวเรือนและผู้ผลิตอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน สำหรับรองรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความเงียบด้วยการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของ Rion สำหรับการผลิตวิจัยและพัฒนาในหลายๆ บริษัท

เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวสำหรับการสังเกตโครงสร้างพื้นฐาน

เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากมีแผ่นดินไหวหลายครั้ง เพื่อสร้างระบบป้องกันภัยพิบัติ เครื่องมือตรวจวัดของ Rion ได้รับการสนับสนุนในด้านนี้ด้วยเทคโนโลยีมืออาชีพ ความน่าเชื่อถือและความทนทานของ accelerometer ดังตัวอย่างเช่น รถไฟความเร็วสูง (Shinkansen) และรถไฟ เครื่องวัดสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวของ Rion รองรับการทำงานด้านความปลอดภัยที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมรถไฟ เครื่องวัดความเร่ง จะตรวจสอบความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากเขื่อนในประเทศญี่ปุ่น ระบบควบคุมที่เชื่อมต่อกับเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวของ Rion จะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบและกู้คืนพลังงานในสถานีย่อยในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหว เครื่องมือตรวจวัดของ Rion ยังช่วยงานด้านความปลอดภัยของศูนย์ปิโตรเคมี, โรงงานสารเคมี, โรงงานเหล็ก เป็นต้น

สนับสนุนเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับอุปกรณ์การผลิตเครื่องวัดความสั่นสะเทือนสำหรับการตรวจสอบอุปกรณ์

เทคโนโลยีการตรวจสอบอุปกรณ์ตามพระราชบัญญัติการควบคุมการสั่นสะเทือนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับภาคอุตสาหกรรม หลังจากที่ต้องพึ่งพาการทำงานดังกล่าวจากประสบการณ์ของมนุษย์ Rion ได้พัฒนาเครื่อวัดความสั่นสะเทือนแบบดินสอที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกพร้อมฟังก์ชั่นในการวิเคราะห์และอื่นๆ เครื่องมือวัดเหล่านี้ถูกใช้สำหรับการตรวจวัดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรที่มีการหมุนอย่างเช่น มอเตอร์, กังหัน และ เครื่องสูบน้ำ
เครื่องมือตรวจววัด Rion ยังมีส่วนช่วยในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้วยการตรวจสอบข้อบกพร่อง, วงรอบวัฏจักรของเครื่องมือและความเสี่ยงจากผลการตรวจวัดและเพื่อลดต้นทุนในการบำรุงรักษา

กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ หรืออีเมล

PAGETOP
สงวนลิขสิทธิ์ RION Co.,Ltd.